Certifikáty a rozhodnutia

 

Osvedčenie o akreditácii udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou.
  K stiahnutiu Osvedčenie o akreditaci č. K064 z 15-01-2018_SJ.pdf (175,7 kB) K-064   
  K stiahnutiu Rozsah akreditácie z 15-01-2018_SJ.pdf (74,5 kB) k osvedčeniu o akreditácii č. K-064
Rozhodnutie o autorizácii udelené Úradom pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiy.
  K stiahnutiu  Rozhodnutie o autorizácii č.185/5967/2016/2  a  k nahliadnutiu tu

K stiahnutiu predlzenie-Rozhodnutie o aut 2016-900-008801-03049 z 24-10-2016 k nahliadnutiu tu
 

Prospekt o kalibrácii na stiahnutie.
  Akciový leták kalibračného laboratória
 

Dotazník spokojnosti zákazníka kalibračného laboratória